Tag Archives: משה (מושיק) תאומים

קצרצרים: נשים ערביות – לא אצל מושיק תאומים

16 דצמ

|מאת חגי|

גיליון מגאזין "דה-מרקר" האחרון נפתח בראיון עם משה (מושיק) תאומים. כותרת הראיון היא: "אני מחפש רשג"דים בצופים ולא בוגרי הארוורד".

בראיון עצמו אומר תאומים:

"אני מחפש ערכים ואישיות. כשאני לוקח אנשים לעבודה, אני שואל שתי שאלות מנבאות: האם היית בתנועת נוער ומה עשית בצבא. תנועת נוער מלמדת על מנהיגות במסגרת א-פורמאלית, ושירות ביחידה מובחרת מצביע על הצלחה בתוך מערכת היררכית, כמו גם מחויבות לארץ ולמדינה. אם אין לך את שני הדברים האלה אתה יכול להיות עובד טוב, אבל משהו חסר. התפישה הזאת הוכיחה את עצמה שוב ושוב, לכן הארוורד היא לא גורם מנבא בשבילי – אני לוקח רשג"דים בצופים." (דה מרקר מגזין, עמ' 14, דצמבר 2010)

אבל מה הוא בעצם אומר?

מושיק תאומים, מבכירי המשק, מחפש רשג"דים ומפק"צים, ובעצם, כל דבר שמגיע בראשי תיבות. צריך לברך את תאומים על גילוי הלב. אם תגיע אליו לראיון בוגרת הארוורד שלא הייתה רשג"דית בצופים יהיה בה משהו חסר (מעניין אם תנועות אחרות גם נתפסות בעיניו כערכיות, כמו איג"י, ארגון הנוער הגאה, או תנועת הנוער הערבי). אבל אם חושבים על זה לרגע, המבחן של תאומים בעצם נועד לסנן בין גברים יהודים. הרעיון של אשה או של ערבי, וכמובן הרעיון של אישה ערביה, בכלל לא עובר לו בראש. במועצת תנועות הנוער בישראל יש תנועת נוער אחת לנוער ערבי, ועוד שתי חטיבות ערביות בתנועות נוער ציוניות. עפ"י משרד החינוך, הרוב המוחלט של חברי תנועות הנוער הם יהודים ממעמד סוציו אקונומי גבוהה. אין חולק שמרבית התפקידים ה"מובחרים" בצבא סגורים בפני נשים, ובודאי שקריטריון השירות הצבאי לא רלבנטי למועמדים לעבודה ערבים או למועמדות ערביות. אז מה בעצם תאומים אומר לנו? את מה שכבר ידענו – אצלו אמנם לא רוצים עובדים ממעמד סוציו אקונומי נמוך, אבל הם לפחות נכנסים למאגר המועמדים. ומי לא נכנס? במאגר של תאומים לא רוצים נשים, לא רוצים ערבים, ובודאי שלא רוצים נשים ערביות. ככה זה אצל תאומים, זה מה שהחיים לימדו אותו, והוא אפילו לא מתבייש.

(משה תאומים)