Tag Archives: אפליה בתעסוקה

את לא אמורה להכין קפה?

10 ספט

*פוסט אורח*

|מאת אורחת של כבוד שבחרה להיוותר בעילום שם|


יום אחד, בזמן שירותי הצבאי שהסתיים לו לא מזמן, ישבתי עם עמיתי לצוות במשרדנו הצה"לי, בעוד מסתמך (מישהו שנמצא בשלב ההתלמדות לתפקיד) בא לשאול אותי שאלה. לקח לי קצת זמן לחשוב על תשובה ובינתיים עמיתי לצוות כבר הספיק לענות לו. כשהמסתמך יצא מהחדר, אמרתי לעונה-התשובה, שגם היה פקוד שלי, 'אף פעם יותר אל תערער על הסמכות המקצועית שלי מול מישהו'. הוא שאל אותי למה אני כל כך חסרת-בטחון, שכן ידוע שהתפקיד הראשי הוא שלי ואיש לא ייקח לי אותו. כשלא ידעתי לענות לו (ולעצמי), התחלתי לחשוב על זה והגעתי למסקנות הבאות.

להמשיך לקרוא